Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod


Výjazdové zasadnutie komisie mestského zastupiteľstva 19.10.2016

Tlačiť

DSC 0054

Dňa 19.10.2016 sa v Zariadení pre seniorov uskutočnilo stretnutie členov Komisie bytovej, sociálnych vecí a zdravotníctva s klientmi Zps na jej výjazdovom zasadnutí. Členov komisie privítal riaditeľ Mgr. Ján Kuba, ktorý všetkým prítomným predstavil investičné zámery zariadenia na najbližšie obdobie Vyjadril sa, že bol inovovaný systém vykurovania (regulácia radiátorov), plánuje sa s realizáciou nadstavby, pričom by malo okrem iného dôjsť k odčleneniu administratívnej časti od ubytovacej.
V zariadení sa plánuje, že v budúcnosti tu vznikne aj Zariadenie s opatrovateľskou službou. Tieto zámery sú súčasťou vládou schváleného balíka opatrení na podporu rozvoja zamestnanosti.
Mgr. Ján Kuba vyzdvihol úspech petangového družstva, prácu klientov v knižnici, počítačovej miestnosti, v kaplnke, výzdobu v zariadení aj prácu klientky pri tkaní kobercov. Taktiež podotkol, že v Zps je zriadený nový samosprávny výbor obyvateľov, ktorý sa zaoberá podnetmi klientov. Spomenul supervíziu, ktorá práve prebieha v zariadení. Klienti sa vyjadrili, že jedáleň v zariadení je dosť malá na pravidelné stretávanie pri oslavách klientov a vyzdvihli prácu zamestnancov zariadenia.
JUDr. Lýdia Ondrušová, podpredsedníčka komisie, oboznámila klientov Zps s obsahom Akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou, kde je zahrnuté vypracovanie projektu na rekonštrukciu jedálne zariadenia, realizácia nadstavby nad jedálňou v ktorej majú byť administratívne priestory. Tieto práce budú kryté zo štátneho rozpočtu a taktiež aj z Európskeho sociálneho fondu. Predložila taktiež možnosť, aby klienti s nízkym dôchodkom (max. do výšky 300 eur) mohli dostať jednorazovú sociálnu finančnú výpomoc, ktorá je účelovo viazaná na úhradu sociálnej služby v Zariadení pre seniorov.
Vyjadrila presvedčenie, že klienti v zariadení nachádzajú domácu pohodu a pokoj. Nakoniec popriala klientom zariadenia pevné zdravie a krásne slnečné dni.

 

VYSTÚPENIE ŽIAKOV SPOJENEJ ŠKOLY DŇA 01.12.2016

Tlačiť

DSC 0165

Dňa 01.12.2016  žiaci Spojenej školy na Budovateľskej ulici vo Vranove n. T. prišli potešiť našich seniorov krátkym kultúrnym programom. Vystúpili s rozprávkou "Šípková Ruženka", zaspievali a nezaostali ani ich učiteľky, ktoré predviedli  veselú scénku o dvoch výrečných babkách. Nielenže  seniorom spríjemnili deň, ale im venovali aj malú vlastnoručne vyrobenú pozornosť  v podobe motýlika.  Za milý a príjemný herecký výkon  žiakom ako aj ich učiteľkách veľmi pekne ďakujeme  a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu.

 
Stránka 8 z 9

Fotogaléria