Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Dokumenty

Dokumenty

Čerpanie rozpočtu

Rozpočet výdavkov je krytý tromi hlavnými typmi príjmových zdrojov.
Prvým z nich je dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá predstavuje doteraz fixnú čiastku 10,52 € na deň a miesto.
Druhým príjmovým zdrojom je úhrada od klientov, ktorým sa sociálna služba poskytuje. Ich výška je vyrátavaná na základe aktuálne platného VZN Mesta Vranov nad Topľou.
A tretím variabilným zdrojom je dotácia od zriaďovateľa Zariadenia pre seniorov, t.j. od mesta Vranov nad Topľou, ktorý na rok 2017 poskytol zariadeniu zatiaľ 30 000 €.
Zariadenie pre seniorov malo na rok 2017 schválený rozpočet bežných výdavkov, po jednej úprave, vo výške 880 600 €.
Najväčšiu rozpočtovú skupinu výdavkov predstavujú mzdy a odvody, ktoré tvoria približne 2/3 z celkových výdavkov.


Fotogaléria