Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod


Úcta k starším- 9.10.2017

Tlačiť

DSC 0019

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas, lebo práve teraz je ten okamih, keď môžeme jeden druhému povedať čo všetko pre nás znamená. Všetko na svete môže človek zastaviť, čo však nezastaví a nespomalí, je čas. Klienti Zariadenia pre seniorov zastavili svoje kroky a spomenuli si na prežitý predchádzajúci rok dňa 9.10.2017. Spoločne s Mgr. Jánom Kubom- riaditeľom Zps, Ing. Jánom Raganom- primátorom mesta Vranov nad Topľou, PaedDr. Blaženou Matisovou - riaditeľkou ZŚ Lúčna a Stanislavom Obickým - honorárnym konzulom Ukrajiny na Slovensku si zaspomínali na pekné časy, ktoré uplynuli, ale zároveň vyjadrili nádej, že mnoho pekných chvíľ ich v budúcnosti ešte čaká. K dobrej nálade prispel aj folklórny súbor Ďatelinka, ktorí pôsobí pri ZŠ Lúčna. Veselý detský spev a šikovné nôžky detí všetkým prítomným priniesli dobrú náladu.

 

Zasadnutie Komisie bytovej a SS v zariadení pre seniorov 04.10.2017

Tlačiť

DSC 0201

Dňa 04.10.2017 sa konalo zasadnutie komisie bytovej a SS v zariadení pre seniorov, na ktoré prišli všetci členovia: Ing. Ján Lapčák – predseda komisie, JUDr. Lýdia Ondrušová – členka komisie, Ing. Peter Mihalka – člen komisie, Ing. Štefan Topľánsky – člen komisie, Mgr. Katarína Gáliková – tajomníčka. Riešili sa otázky ohľadom uskutočnených či budúcich plánov zariadenia, či je to zrealizovaný televízny signál Antik, prípadne požiadavky klientov na lavičky okolo zariadenia. Prijímatelia sociálnych služieb informovali o uskutočnených aktivitách, výletoch či kultúrnych programoch v zariadení. Hovorilo sa i o rozpočte na budúci rok a taktiež o tom, že sa neplánuje zvyšovanie poplatkov za sociálne služby i keď zmenou zákona budú zariadeniu chýbať nejaké peniaze. Na záver členovia komisie prisľúbili pomoc pri poskytovaní dotácií z MSÚ.

 
Stránka 6 z 9

Fotogaléria